Rychlé statistiky Tabulka s relacemi Prepnout na mapu
id destinations complete osmc:symbol kct_ network route
3875971 Fryšták;Vítová, okruhnogreen:white:green_barkct_green: learninglwnhiking
3969092 Velké Opatoviceyesblue:white:blue_barkct_blue: learninglwnhiking
4086568 nowhite:yellow:white_cornerkct_white: bicyclelcnmtb
5152375 nored:white:red_cornerkct_red: learninglwnhiking
5765861 Boky;Skaličínoblue:white:blue_cornerkct_blue: learninglwnhiking
5934550 Chrast - Vrbatův Kostelecnogreen:yellow:red_barkct_green: learninglwnfoot
6171421 Krátkánogreen:white:green_barkct_green: learninglwnhiking
6197272 red:white:red_barkct_red: locallwnhiking
6257090 vyhlídka Skalní divadloyesred:white:red_barkct_red: peaklwnhiking
6290596 Pomezní boudyyesblue:white:blue_cornerkct_blue: wheelchairlwnhiking
6439470 vrchol Prahanoyellow:white:yellow_turned_Tkct_yellow: peaklwnhiking
6440683 Netoliceyesgreen:white:green_barkct_green: learninglwnfoot
6456700 green:white:green_barkct_green: learninglwnhiking
6481878 Soudkův důl žstyesyellow:white:yellow_barkct_yellow: interesting_objectlwnhiking
6552720 red:white:red_barkct_red: wheelchairlwnwheelchair
6620504 yesblue:white:blue_barkct_blue: peaklwnhiking
6683330 zřícenina Lacembokyesyellow:white:yellow_turned_Tkct_yellow: ruinlwnhiking
6686641 odbočka k Báběyesyellow:white:yellow_barkct_yellow: interesting_objectlwnhiking
6690377 poustevna Na skaliciyesred:white:red_turned_Tkct_red: peaklwnhiking
6815857 Lubenecnogreen:white:green_barkct_green: learningrwnhiking
7041136 nogreen:yellow:green_barkct_green: skilwnski
7210431 green:white:green_barkct_green: learninglwnhiking
7272624 Neznašovnogreen:white:green_barkct_green: learninglwnfoot
7505762 Nectava žstyesblue:white:blue_barkct_blue: interesting_objectlwnhiking
8055829 nogreen:white:green_barkct_green: learninglwnhiking
8219911 yellow:white:yellow_barkct_yellow: locallwnhiking
8283590 zřícenina Lamberkyesred:white:red_turned_Tkct_red: ruinlwnfoot
8483661 blue:white:blue_trianglekct_blue: interesting_objectlwnhiking
9238329 Mariánské údolí;Velká Bystřice;Svatý Kopečeknored:white:red_trianglekct_red: locallwnhiking
9240917 Svatý Kopečeknogreen:white:green_trianglekct_green: locallwnhiking
9240918 Svatý Kopečeknoyellow:white:yellow_trianglekct_yellow: locallwnhiking
9246728 Svatý Kopečeknoblue:white:blue_trianglekct_blue: locallwnhiking
9282006 Svatý kopeček;Domašov nad Bystřicínored:white:red_trianglekct_red: locallwnhiking
9565899 Červený vrch;Kosinanoyellow:white:yellow_trianglekct_yellow: locallwnhiking