Rychlé statistiky Tabulka s relacemi Prepnout na mapu
id destinations complete osmc:symbol kct_ network route
2735072 nolwnhiking
5944619 Svatojánské lázněnolwnfoot
5944669 Vítanov - Hlinskonolwnhiking
6022553 Hlinsko - Ratajské rybníkynolwnhiking
6022588 Hlinsko - Srní - Horní Babákovnolwnhiking
6027441 yeskct_none: locallwnhiking
6086475 yeskct_none: locallwnhiking
6436313 kct_green: learninglwnfoot
6451321 kct_yellow: learninglwnhiking
6476750 lwnfoot
7251292 Svitávka;Letovice žst.noncnhiking
7755808 yeslwnhiking
8890204 yeslwnhiking
9045720 yeskct_none: majorlwnhiking
9168101 lwnhiking