Rychlé statistiky Tabulka s relacemi Prepnout na mapu
id destinations complete osmc:symbol kct_ network route
2118997 Písečný vrchyesnonekct_blue: peaklwnfoot
2418909 nononekct_green: learninglwnhiking
2983331 yesorange:white:orange_pointerkct_orange: locallwnfoot
3714102 Nýdek, Nydečanka;Vendryně, konečnánoyellow:yellow_trianglekct_yellow: locallwnhiking
3949407 yesred:redkct_red: locallwnfoot
4073681 Ondřejník (sedlo);Kubalánkyyesnonekct_none: locallwnhiking
4525360 yesblue::blue_wheelchairkct_blue: majorlwnwheelchair
5396037 Slavonice;Český Rudolecyesyellow:brown_round:yellow_dot:G:whitekct_yellow: locallwnhiking
5396081 yesyellow:brown_round:yellow_dot:G:whitekct_yellow: locallwnhiking
5489444 yellow:brown_round:yellow_dot:G:whitekct_yellow: locallwnhiking
5503238 noyellow:white:R:yellowrcnhiking
5658606 Pod Valečovem - Drábské světničky - Příhrazské skálynononekct_green: learninglwnhiking
5802613 nogreen:white:green_archkct_green: horselhnhorse
5838172 Vratěnín;Graselova vyhlídkanoyellow:brown_round:yellow_dot:G:whitekct_yellow: locallwnhiking
6089126 nogreen:white::S:greenkct_green: learninglwnhiking
6346992 Mmoň;Kuřívody;Ševčín;Klášter Hradiště;Mnichovo Hradiště;Boseňyesnonelwnhiking
6358709 yesnonenwnhiking
6456832 nonekct_green: learninglwnhiking
6579339 yesgreen::green_pointerkct_green: peaklwnhiking
6836665 nonone:nonekct_green: learninglwnfoot
6922715 Kosobody žstnonekct_none: interesting_objectlwnfoot
6946772 Křivoklát, Zbečnononone:nonekct_green: learninglwnhiking
6986388 Černolicenonone:nonekct_green: learninglwnhiking
6987822 Řitka;Líšnice;Spálený mlýnnonone:nonekct_green: learninglwnhiking
7226181 blue::blue_pointerlwnhiking
7226183 yesred::red_pointerlwnhiking
7315523 noyellow:white:yellow_pointerkct_yellow: peaklwnhiking
7569549 green::green_pointerlwnhiking
7736477 Mnichovnonone:nonekct_green: learninglwnhiking
7742970 yesgreen:white:green_pointerlwnhiking
7858117 nogreen::green_pointerlwnhiking
7939667 Senný dolík;Zálužínored::red_pointerkct_red: locallwnhiking
8395285 noyellow:brown_round:yellow_dot:G:whitekct_yellow: locallwnhiking
9288934 yesgreen:yellow_round:green_bowllwnhiking
9288935 yesgreen:yellow_round:green_bowllwnhiking
9288936 red::red_trianglelwnhiking
9288937 nogreen:yellow_round:green_bowlkct_green: learninglwnhiking
9397113 nononelwnhiking
9540798 yesnone:nonelwnhiking
9540799 yesnone:nonelwnhiking
9564567 yesorange:white:blue_lower:S:orangenwnhiking
9594638 none:nonelwnhiking
9595166 yesnone:nonelwnhiking
9595168 yesnone:nonelwnhiking
9596195 yesnone:nonelwnhiking
9646094 yesblack:white::S:bluelwnhiking
10246172 yesblack:white::S:orangenwnhiking
11376837 yesorange:white:blue_lower:S:orangelwnhiking
11486820 yesblack:white::S:bluerwnhiking
11500645 yesblack:white::S:bluelwnhiking
11510147 nonekct_green: learninglwnfoot
11539803 nonone:nonerwnfoot
11556523 noyellow:white::S:yellowkct_yellow: learninglwnhiking
11556524 nored:white::S:redkct_red: learninglwnhiking
11556530 yesred:white::S:redkct_red: learninglwnhiking
11556534 noblue:white::S:bluekct_blue: learninglwnhiking
12581243 nogreen:white_round:green_dotkct_green: horselwnhiking
12955655 yesorange:white:blue_lower:S:oranderwnhiking
13077677 odbočka Husova lípayesgreen:white:green__turned_Tkct_green: interesting_objectlwnhiking
13606907 yesnone:nonelwnfoot
13715784 barva:white:barva_turned_Tlwnfoot
14745256 yesblack:white::S:bluelwnhiking
15967609 yesorange:white:blue_lower:S:orandelwnhiking
15967610 yesorange:white:blue_lower:S:orandelwnhiking
16461588 yesorange:white:blue_lower:S:orangerwnhiking
16485644 yesblack:white::S:bluelwnhiking
17479571 nonekct_none: interesting_objectlwnhiking
17479627 nonekct_none: majorrwnhiking
17709938 yesblack:white::S:bluerwnhiking
17710530 yesblack:white::S:bluerwnhiking